لطفا پس از تکمیل فرم های پذیرنگی , اسکن فرم ها به همراه صفحات شناسنامه و کارت ملی , قبض تلفن یا تاییدیه کدپستی محل فعالیت و سایر موارد درخواستی را بصورت فایل فشرده (zip,rar)  آپلود نمائید.

  نام و نام خانوادگی

  موبایل

  مدارک

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ دستگاه های خودپرداز بانک اقتصاد نوین

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ دستگاه های خودپرداز بانک شهر

  لطفا پس از تکمیل فرم های پذیرندگی , اسکن فرم ها به همراه صفحات شناسنامه و کارت ملی , قبض تلفن یا تاییدیه کدپستی محل فعالیت و سایر موارد درخواستی را بصورت فایل فشرده (zip,rar)  آپلود نمائید.

   نام و نام خانوادگی

   موبایل

   مدارک

   فرم های پذیرنگی دستگاه های کارتخوان (پرداخت الکترونیک سپهر)

   فرم های پذیرنگی دستگاه های کارتخوان (فن آوا کارت)

   فرم های پذیرنگی دستگاه های کارتخوان (پرداخت نوین)

   این صفحه را به اشتراک بگذارید
   تماس با ما

   نیاز به مشاوره دارید؟

   نام و شماره تلفن خود را ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید:
   • This field is for validation purposes and should be left unchanged.