سیستم بانکداری جامع سیستمی است که کلیه محصولات , خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک را در قالب یک سیستم ارائه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است. بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک غیرهمسان و با صرف وقت زیاد  ارائه خواهد شد. مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون منطبق شدن با نظام بانکداری اسلامی , افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات متنوع، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌ها و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی کشور را در برمی‌گیرد. صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می‌آورد. بنابراین فراهم آوردن امکانات نرم افزار جامع بانکداری در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه‌ها خواهد بود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید
تماس با ما