مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه کاسپین

با توجه به حجم گسترده تعداد تسهیلات معوقه در سیستم بانکی کشور و تشکیل شدن پرونده حقوقی برای بسیاری از آنها، مدیریت و بررسی اطلاعات امری مهم و شامل مراحل مختلفی می‌باشد. نرم افزار مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه کاسپین با هدف ارائه راهکاری جامع، سریع و آسان برای کنترل پرونده‌های حقوقی/کیفری/ ثبتی و دعاوی بانک‌ها و تسهیل و تسریع در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ارائه شده است.

 

 1. ویژگی‌های عملیاتی نرم افزار:
 2. ·طبقه بندی پرونده‌ها بر اساس منطقه، حوزه و شعب مربوطه.
 3. ·طبقه بندی و پیگیری پرونده براساس نوع پرونده و روند انجام عملیات آنها.
 4. ·امکان کنترل مرکزی بر روی تمام عملیات انجام شده در نرم افزار.
 5. ·پیگیری و کنترل پرونده‌ها از بدو ورود به دایره حقوقی تا بسته شدن آنها.
 6. ·امکان تعیین وکیل برای پرونده‌های حقوقی شده و نظارت و کنترل بر عملکرد وکلا.
 7. ·امکان تعویض وکیل پرونده در صورت درخواست شعب.
 8. ·نظارت و کنترل بر فعالیت کارمندان حقوقی شعب
 9. ·امکان ثبت هزینه‌های مختلف برای پرونده‌های حقوقی
 10. ·امکان دریافت گزارشات کلی و جزیی همراه با خروجی چاپی در سطوح مختلف
 11. ·تسریع و تسهیل در برقراری ارتباط بین کارمندان دایره حقوقی و شعب ارائه دهنده پرونده ها.
 12. ·امکان تعیین کارشناس حقوقی برای پرونده ، در صورت تشخیص دایره حقوقی در عملکرد نامناسب وکیل پرونده
 13. ·قابلیت راه اندازی سیستم یادآوری کارهای روزانه و تاریخ‌های موثر در نرم افزار
 14. ·کاهش هزینه‌های پرسنلی و پرونده ای به علت یکپارچه بودن نرم افزار و انجام برخی از فعالیت‌ها بصورت اتوماتیک.
 15. ·امکان دریافت گزارش‌های نموداری و آماری در سطوح مختلف، از وضعیت پرونده‌ها و عملکرد شعب در پیگیری پرونده ها.
این صفحه را به اشتراک بگذارید
تماس با ما