مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه کاسپین

با توجه به حجم گسترده تعداد تسهیلات معوقه در سیستم بانکی کشور و تشکیل شدن پرونده حقوقی برای بسیاری از آنها، مدیریت و بررسی اطلاعات امری مهم و شامل مراحل مختلفی می‌باشد. نرم افزار مدیریت فرایند حقوقی تسهیلات معوقه کاسپین با هدف ارائه راهکاری جامع، سریع و آسان برای کنترل پرونده‌های حقوقی/کیفری/ ثبتی و دعاوی بانک‌ها و تسهیل و تسریع در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ارائه شده است.

ویژگی‌های عملیاتی نرم افزار:

·طبقه بندی پرونده‌ها بر اساس منطقه، حوزه و شعب مربوطه.

·طبقه بندی و پیگیری پرونده براساس نوع پرونده و روند انجام عملیات آنها.

·امکان کنترل مرکزی بر روی تمام عملیات انجام شده در نرم افزار.

·پیگیری و کنترل پرونده‌ها از بدو ورود به دایره حقوقی تا بسته شدن آنها.

·امکان تعیین وکیل برای پرونده‌های حقوقی شده و نظارت و کنترل بر عملکرد وکلا.

·امکان تعویض وکیل پرونده در صورت درخواست شعب.

·نظارت و کنترل بر فعالیت کارمندان حقوقی شعب

·امکان ثبت هزینه‌های مختلف برای پرونده‌های حقوقی

·امکان دریافت گزارشات کلی و جزیی همراه با خروجی چاپی در سطوح مختلف

·تسریع و تسهیل در برقراری ارتباط بین کارمندان دایره حقوقی و شعب ارائه دهنده پرونده ها.

·امکان تعیین کارشناس حقوقی برای پرونده ، در صورت تشخیص دایره حقوقی در عملکرد نامناسب وکیل پرونده

·قابلیت راه اندازی سیستم یادآوری کارهای روزانه و تاریخ‌های موثر در نرم افزار

·کاهش هزینه‌های پرسنلی و پرونده ای به علت یکپارچه بودن نرم افزار و انجام برخی از فعالیت‌ها بصورت اتوماتیک.

·امکان دریافت گزارش‌های نموداری و آماری در سطوح مختلف، از وضعیت پرونده‌ها و عملکرد شعب در پیگیری پرونده ها.

این صفحه را به اشتراک بگذارید
تماس با ما

نیاز به مشاوره دارید؟

نام و شماره تلفن خود را ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید:
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .