فهرست خطاهای ایجاد شده در خودپرداز

فهرست خطاهای ایجاد شده در خودپرداز

 خطاهای ایجاد شده در خودپرداز

 

 در مقاله قبل خطاهای ایجاد شده در خودپرداز را نام برده ایم تا آشنایی بیشتری با سیستم خودپرداز پیدا کنید.

 خطاهای ایجاد شده در خودپرداز

آشنایی با خطاهای خودپرداز

رفع خطاهای خودپرداز

شماره خطا ۰۰

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

تراکنش در سیستم مرکزی کارت تایید و اعمال شده است.

شماره خطا ۰۱

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

با بانک صادر کننده کارت تماس حاصل فرمایید.

دلیل ایجاد خطا:

وضعیت کارت دارای اشکال است. دارنده کارت باید با بانک صادر کننده کارت تماس بگیرد. باید برای رفع اشکال کارت خود اقدام نمایید.

شماره خطا ۰۲

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

Already Reverse

دلیل ایجاد خطا :

اصلاح موجودی حساب در تراکنش  Reversal  قبلی انجام شده و نیازی به  Reverse  جدید نیست.

شماره خطا ۱۲

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

تراکنش نا معتبر

دلیل ایجاد خطا:

پیام ارسال شده نا معتبر است.

شماره خطا ۱۳

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

مبلغ تراکنش صحیح نیست .

دلیل ایجاد خطا:

خطای داخلی

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID

AMOUNT

شماره خطا ۱۴

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

اصولا در جدول کارت موجود نیست.

شماره خطا ۲۵

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

رکورد پیدا نشد.

دلیل ایجاد خطا:

در هنگام تراکنش Reversal اصولا اصل تراکنش مالی در سیستم مرکزی پیدا نشده است. بنابراین Reversal  انجام نمیگیرد .

پیام کلی سیستم Atm  :

No FINANCIAL TXNS

خطاهای ایجاد شده در خودپرداز _ رفع خطاهای خودپرداز

شماره خطا ۳۰

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

فرمت پیام دارای اشکال است.

دلیل ایجاد خطا:

تراکنش در درون سوئیچ شتاب دارای فرمت غلط بوده است.

شماره خطا ۳۳

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

تاریخ انقضای کارت سپری شده است.

دلیل ایجاد خطا:

دوره معتبر بودن کارت به اتمام رسیده است.

پیام کلی سیستم Atm  :

EXPIRED CARD RETAINED

شماره خطا ۳۴

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

NOT approval

دلیل ایجاد خطا:

در هنگام تراکنش Reversal، چون اصل تراکنش در سیستم مرکزی approval  نبوده است بنابراین تراکنش Reversal  آن نیز انجام نمیگیرد.

شماره خطا ۳۵

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

Faulty Dispense

خطا در شمارشگر پول دستگاه خودپرداز پذیرنده کارت

دلیل ایجاد خطا:

شمارشگر پول خودپرداز نمیداند که چه تعداد پول درخواست شده را به مشتری داده است. در این حالت خطای E3  بوجود آماده و reverse  نیز نمیگردد.

 

 خطاهای ایجاد شده در خودپرداز _ رفع خطاهای خودپرداز

 

شماره خطا ۳۸

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

ورود شماره شناسائی فردی PIN) ) از حد مجاز گذشته است.

دلیل ایجاد خطا:

ورود رمز غلط توسط مشتری

پیام کلی سیستم Atm  :

CARD CAPTURED

شماره خطا ۴۱

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

کارت مفقود شده یا مسدود شده موقت است.

دلیل ایجاد خطا:

مسدود شدن حساب به دلیل اعلام مفقودی از طرف دارنده کارت به بانک یا مسدود موقت شدن حساب از طرف بانک .

پیام کلی سیستم Atm  :

Lost Card

شماره خطا ۴۳

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

کارت مسروقه ٫مسدود دائم است.

دلیل ایجاد خطا:

مسدود شدن دائمی حساب به دلیل اعلام مسروقه بودن کارت ، از طرف دارنده کارت به بانک یا مسدود شدن دائمی حساب از طرف بانک .

پیام کلی سیستم Atm  :

Hot Card

در ادامه

خطا های ایجاد شده در خودپرداز

شماره خطا ۵۱

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

کمبود وجه

دلیل ایجاد خطا:

وجه درخواستی بیش از مقدار حساب است.

پیام کلی سیستم Atm  :

INSUFFICIENT FUNDS

شماره خطا ۵۵

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

رمز نا معتبر است.

دلیل ایجاد خطا:

دارنده کارت رمز را صحیح وارد نکرده است.

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID PIN

شماره خطا ۵۶

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

کارت نا معتبر

دلیل ایجاد خطا:

کارت از لحاظ  Check/Digit   امنیتی مشکل دارد.

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID Card

شماره خطا ۵۷

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

تراکنش غیر مجاز

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID TRANSACTION

شماره خطا ۵۸

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

پذیرنده کارت مجاز به انجام این تراکنش نمیباشد.

شماره خطا ۶۱

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

مبلغ بیش از حد مجاز

دلیل ایجاد خطا :

این خطا برای آن دسته از حساب هایی است که برای حساب خود سقف برداشت  تعریف شده داشته باشند. اگر مقدار وجه درخواستی بیش از این سقف باشد سیستم اعلام خطا میکند.

پیام کلی سیستم Atm  :

CARD/ACCOUNT

W/D LIMIT

EXCEEDED

شماره خطا ۶۵

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

تعداد تراکنش ها از حد مجاز گذشته است.

دلیل ایجاد خطا:

در تعداد خرید Limitation   وجود دارد.

پیام کلی سیستم Atm  :

CARD/ACCOUNT

W/D COUNT

EXCEEDED

شماره خطا ۷۹

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

شماره حساب نامعتبر است.

دلیل ایجاد خطا:

شماره حساب تعریف نشده است. شماره حساب متعلق به این کارت نامعتبر است.

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID Account

خطاهای ایجاد شده در خودپرداز _ رفع مشکل خودپرداز

شماره خطا ۸۰

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

پردازش تراکنش دارای اشکال است.

دلیل ایجاد خطا:

خطای داخلی سیستم _ از حساب کم نشده است .

پیام کلی سیستم Atm  :

TRANSACTION

DENIED

شماره خطا ۸۲

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

هیچ پاسخی از ATM  دریافت نشده است.

دلیل ایجاد خطا:

پس از زمان مشخص ، ATM  هیچ پاسخی نداده است.

شماره خطا ۸۴

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

عدم دریافت پاسخ

دلیل ایجاد خطا:

TIME OUT  سوییچ مرکزی فعال نیست.

پیام کلی سیستم Atm  :

HOST DOWN

شماره خطا ۹۱

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

عدم دریافت پاسخ

دلیل ایجاد خطا:

TIME OUT  زمان دریافت پاسخ به پایان رسیده است.

پیام کلی سیستم Atm  :

TXN DENIED

شماره خطا ۹۲

پیام سیستم در مرحله خطای ایجاد شده:

صادر کننده کارت نا معتبر است.

دلیل ایجاد خطا:

شماره BIN بانک تعریف نشده است . شماره کارت غلط است.

پیام کلی سیستم Atm  :

INVALID ISSUER

خودپرداز .دستگاه-خودپرداز .خودپرداز_شخصی. قطعات_خودپرداز. قیمت_خودپرداز. عابر_بانک. عابربانک _ شخصی .آموزش_خودپرداز. آموزش_پولگذاری_خودپرداز. آموزش خودپرداز

این صفحه را به اشتراک بگذارید

16 Comments

 1. ابوالفضل پورداداش گفت:

  تو پیام دستگاه ما نوشته شده
  HARDWARE_ERROR

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   یکی از قطعات معیوب است. بطور معمول در بخش ادمین(مانیتور پشت دستگاه) قطعه معیوب قابل مشاهده است.

 2. فاطمه گفت:

  دلیل سفید شدن صفحه مانیتور خودپرداز چیست

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام. کابل مانیتور رو بررسی کنید و از اتصال صحیح به کیس اطمینان داشته باشید. ابتدا کابل های متصل به کیس غیر از کابل تصویر و برق رو قطع کنید و مجددا دستگاه رو خاموش و روشن کنید. اگر درست شد مشخص میشه یکی از قطعات دستگاه خرابه و اگر همچنان تصویر سفید بود باید کیس رو بررسی کنید. دستگاه را خاموش و روشن کنید اگر زمان لود شدن تصویر داشتید و حتی چند خط نوشته دیدید پس اتصالات و مانیتور سالمه و خطا میتونه بدلیل مشکل نرم افزار باشه.

 3. مهدی اسدی گفت:

  موقع بالاامدن سیستم خطای کانکشن میده دلیلش چیه

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام و احترام
   قطعی سوئیچ , عدم اتصال به اینترنت , ابتدا ارتباط دستگاه به اینترنت را بررسی کنید. اگر دستگاه به اینترنت متصل بود با شرکت ارائه دهنده سوئیچ تماس بگیرید تا از صحت اتصال مطمئن بشید.

 4. علی اصف گفت:

  سلام وقت بخیر دستگاه ارور Own_retain_bin_full میدهد و از دسترس خارج شده مشکلش چیه؟

 5. Mohammad گفت:

  علت روشن نشدن صفحه نمایش دستگاه عابر بانک ATM چیست؟

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام.
   * اگر هنگام روشن دستگاه تصویر دارد و در زمان بالا آمدن نرم افزار صفحه سیاه میشود : مانیتور سالم است. اشکال از نرم افزار است. ایمیج عوض کنید.
   * اگر مانیتور هنگام روشن شدن دستگاه تصویر ندارد: ابتدا به جای مانیتور اصلی دستگاه, یک مانیتور معمولی(مانیتور کامپیوتر) به کیس دستگاه وصل کنید. اگر تصویر داشت مانیتور دستگاه نیاز به تعمیر دارد.
   * برق ورودی مانیتور و کابل تصویر VGA مانیتور را بررسی کنید.

 6. زینب فروتن گفت:

  صندوق ده تومانی مکش ندارد علت ممنوع

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   ابتدا کاست ده تومانی با کاست سالم جا به جا شود و پس از انجام تنظیمات مجددا بررسی کنید. اگر درست نشد نیاز به تعمیر یا تعویض کاست ده تومانی است.

 7. زینب فروتن گفت:

  سلام صندوق ده تومانی قدیم مکش ندارد

 8. داریوش محمدی گفت:

  چرا ویندوز بالا نمیاد

 9. امیرعلی گفت:

  سلام چرا سی دی ام خطای ۲به۰ میزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر دسته بندی ها

فهرست مطالب

نیاز به مشاوره دارید؟

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

میخوای آموزش های بیشتر رو ببینی؟

برند کشلس
خودپرداز

برندهای دستگاه کشلس

انتخاب بهترین برندهای دستگاه کشلس برای شما نیازمند دقت و تحقیقات جامع در بازار است. بهترین برند باید به طور کامل به نیازها و انتظارات شما پاسخ دهد و همچنین

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
برندهای دستگاه خودپرداز
خودپرداز

برندهای دستگاه خودپرداز

از جمله دستگاه های بسیار موثر و گسترده که امروزه در سیستم بانکی و مالی جهان، به ویژه در ساختار بانکی ایران، به کار گرفته می شود و توسط کاربران

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
تفاوت کارتخوان و کشلس
خودپرداز

تفاوت کارتخوان و کشلس

در دنیای امروز، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به سرعت در حال تطور و بهبود می باشند. دستگاه های کارتخوان و کشلس، به عنوان دو عامل کلیدی در زمینه تجارت و معاملات

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس ارزان
خودپرداز

کشلس ارزان

خودپردازهای غیر نقدی ابزارهایی هستند که به افراد اجازه می دهند تا به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پول نقد، انواع خدمات مالی را دریافت کنند. این خدمات شامل

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در خوزستان
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در خوزستان

خرید کشلس در خوزستان اغلب به عنوان یک اقدام استراتژیک برای تسهیل تراکنش های غیرنقدی در مکان هایی همچون فروشگاه ها، رستوران ها و مکان های عمومی انجام می شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در شیراز
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در شیراز

خرید کشلس در شیراز به عنوان یک راهکار موثر برای تسهیل تراکنش های الکترونیکی و افزایش امکانات پرداخت برای مشتریان و کسب وکارها مطرح است. این دستگاه ها با ارائه

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کش لس در مشهد
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در مشهد

در دنیای امروز، تقاضای فراوان مردم برای انجام عملیات و تراکنش های بانکی باعث افزایش نیاز به دستگاه های کشویی خودپرداز در مشهد شده است. این اتومات های بانکی به

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در اصفهان
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در اصفهان

خرید کشلس در اصفهان به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرتردد ایران، به دلیل نیاز رو به افزایش مردم به تراکنش های بانکی و انتقالات الکترونیکی، بسیار مورد توجه

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در تهران
خودپرداز

خرید کشلس در تهران

خرید کشلس در تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز در فناوری و بازارهای مالی، به کاربران امکان می دهد تا به راحتی و با دسترسی آسان، از این وسیله

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خودپرداز بانک شهر
خودپرداز

خودپرداز بانک شهر

خودپرداز، یک دستگاه الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می دهد که به صورت خودکار و در هر زمان مد نظر، با وارد کردن کارت بانکی و

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
کشلس رومیزی
خودپرداز

کشلس رومیزی

توضیح مهم : در ابتدای این مقاله لازم است گفته شود که موارد شرح داده شده صرفا جهت آشنایی با دستگاه کشلس رومیزی است. در حال حاضر بانک مرکزی فروش

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خودپردازهای بانک سینا
خودپرداز

خودپرداز بانک سینا

خودپرداز بانک سینا یکی از ابزارهای مهم در خدمات بانکی است که به مشتریان این بانک امکان انجام عملیات مختلف بانکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه های بانک

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
برند کشلس
خودپرداز

برندهای دستگاه کشلس

انتخاب بهترین برندهای دستگاه کشلس برای شما نیازمند دقت و تحقیقات جامع در بازار است. بهترین برند باید به طور کامل به نیازها و انتظارات شما پاسخ دهد و همچنین

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
برندهای دستگاه خودپرداز
خودپرداز

برندهای دستگاه خودپرداز

از جمله دستگاه های بسیار موثر و گسترده که امروزه در سیستم بانکی و مالی جهان، به ویژه در ساختار بانکی ایران، به کار گرفته می شود و توسط کاربران

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
تفاوت کارتخوان و کشلس
خودپرداز

تفاوت کارتخوان و کشلس

در دنیای امروز، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به سرعت در حال تطور و بهبود می باشند. دستگاه های کارتخوان و کشلس، به عنوان دو عامل کلیدی در زمینه تجارت و معاملات

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس ارزان
خودپرداز

کشلس ارزان

خودپردازهای غیر نقدی ابزارهایی هستند که به افراد اجازه می دهند تا به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پول نقد، انواع خدمات مالی را دریافت کنند. این خدمات شامل

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در خوزستان
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در خوزستان

خرید کشلس در خوزستان اغلب به عنوان یک اقدام استراتژیک برای تسهیل تراکنش های غیرنقدی در مکان هایی همچون فروشگاه ها، رستوران ها و مکان های عمومی انجام می شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در شیراز
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در شیراز

خرید کشلس در شیراز به عنوان یک راهکار موثر برای تسهیل تراکنش های الکترونیکی و افزایش امکانات پرداخت برای مشتریان و کسب وکارها مطرح است. این دستگاه ها با ارائه

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کش لس در مشهد
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در مشهد

در دنیای امروز، تقاضای فراوان مردم برای انجام عملیات و تراکنش های بانکی باعث افزایش نیاز به دستگاه های کشویی خودپرداز در مشهد شده است. این اتومات های بانکی به

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در اصفهان
خرید در شهرستان ها

خرید کشلس در اصفهان

خرید کشلس در اصفهان به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرتردد ایران، به دلیل نیاز رو به افزایش مردم به تراکنش های بانکی و انتقالات الکترونیکی، بسیار مورد توجه

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خرید کشلس در تهران
خودپرداز

خرید کشلس در تهران

خرید کشلس در تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز در فناوری و بازارهای مالی، به کاربران امکان می دهد تا به راحتی و با دسترسی آسان، از این وسیله

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خودپرداز بانک شهر
خودپرداز

خودپرداز بانک شهر

خودپرداز، یک دستگاه الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می دهد که به صورت خودکار و در هر زمان مد نظر، با وارد کردن کارت بانکی و

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
کشلس رومیزی
خودپرداز

کشلس رومیزی

توضیح مهم : در ابتدای این مقاله لازم است گفته شود که موارد شرح داده شده صرفا جهت آشنایی با دستگاه کشلس رومیزی است. در حال حاضر بانک مرکزی فروش

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
خودپردازهای بانک سینا
خودپرداز

خودپرداز بانک سینا

خودپرداز بانک سینا یکی از ابزارهای مهم در خدمات بانکی است که به مشتریان این بانک امکان انجام عملیات مختلف بانکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه های بانک

این صفحه را به اشتراک بگذارید
بیشتر »
تماس با ما